aktuális hírek
2015. Január 10.

Új díjcsomagok a kínálatunkban


2015. Január 3.

Szergény és Marcalgergelyi területén is elérhető szolgáltatásunk.


2014. December 09.

Telefonos elérhetőség
bővebben


2014. Február 18.

Karbantartás 2014.02.21-én.
bővebben


2014. Február 14.

Karbantartás 2014.02.17-én.
bővebben


2013. November 21.

Kolontár területén is elindult szolgáltatásunk.


2013. Október 08.

Iszkáz területén a mai naptól 100%-os lefedettséggel biztosítjuk szolgáltatásunkat.


 

Elérhetőségeink :


Az iPlus Wireless ügyfélszolgálati irodát NEM ÜZEMELTET.

Telefonos elérhetőség :

munkanapokon 08:00 - 17:00
munkaszüneti napokon Zárva
Hétvégén Zárva

Panasz bejelentés, intézés:

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásainkkal kapcsolatosan felmerült észrevételeivel, panaszával a szolgáltatót a meghírdetett elérhetőségeken telefonon és írásban is keresheti.

Szolgáltató és ügyfél a szerződésnek megfelelően megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni. Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, a szolgáltatói szerződésből eredő vitájuk ügyében a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, vagy Hírközlési Hivatalhoz, a Gazdasági Versenyhivatalhoz, a Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testülethez illetve a területileg illetékes bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért.

Ha az előfizető a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a területileg illetékes hírközlési felügyelettől kérheti, hogy nyilatkozzék a szolgáltató által végzett hiba-megállapítás és hibajavítás megfelelőségéről.

A szolgáltató mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező illetékes városi bíróság jogosult eljárni a szolgáltatói jogviszonyból eredő jogvitákban.

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták rendezésének módja

Ha az Előfizető nincsen megelégedve a szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független műszaki szakértői vizsgálat végzésekor a szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés előfizető részéről történő igazolásául figyelembe venni. A Szakértő költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak.

Felügyeleti szervek

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogviták elbírálására jogosult szervek

Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az Előfizető jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Telefon: (1) 457-7100, Telefax: (1) 356-5520

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság
9401 Sopron, Kossuth L. u. 26.
Telefon: (99) 518-500, Telefax: (99) 518-518

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Regionális Felügyelőségei

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.
Telefonszám: +36 94 505-220, +36 94 505 219
Telefax: +36 94 506 984
E-mail: fogyved_nydf_szombathely@nfh.hu


Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest Alkotmány u. 5., Telefon: 472-8900, Telefax: 472-8905, www.gvh.hu

Területileg illetékes gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület:


Vas Megyei Békéltető Testület
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: +36 94 312-356
Fax száma: +36 94 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 


Az Előfizetők Bejelentéseiket, Panaszaikat megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítőn, illetve telefaxon tett bejelentés útján. Az Előfizető által előterjesztett bejelentést, illetőleg Panaszt a Szolgáltató nyilvántartásba veszi.

A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, azaz a szolgáltatást igénybevevő Előfizetőket, Igénylőket, stb., a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati időben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja.

A Szolgáltató a nyilvántartásba vett Bejelentést, illetőleg a Panaszt - amennyiben arra mód van - azonnal, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja és a bejelentés módjának megfelelő módon a jogszabályi előírások betartásával az Előfizetőt értesíti. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető Panaszát elutasítja, Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban arról tájékoztatni, hogy Panaszával- annak jellege szerint- mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

Az Előfizető kérésére a Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető az adatkezelési szabályok figyelembevételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa fizetendő díjak számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.

 

Ismertető | Dokumentumok | Szolgáltatások | Letöltések | Kapcsolat
(c) 2008-2014 iPlus Wireless - Minden jog fenntartva!
A weblapon szereplő szöveg, képi anyag bármely módon történő elmentése , egyéb felhasználása csak a tulajdonos előzetes engedélyével lehetséges !
email: info[kukac]iplus.hu
Internet szolgáltatási területeink: Ajka, Ajka-Padragkút, Ajka-Bakonygyepes, Ajka-Tósokberénd,Ajka- Boba, Doba, Magyarpolány,Csögle, Adorjánháza, Egeralja, Tüskevár, Somlószőlős, Kerta, Doba, Bánhalmapuszta, Kiscsősz, Kolontár , Iszkáz , Ajka-Csinger Halimba, Szőc, Marcalgergelyi, Somlóvásárhely, Somlójenő, Nagypirit, Karakószörcsök, Nagyalásony, Szergény területén